Ons levensstijl moet aanbidding brengen aan God. We verlangen dat onze daden God eren. We moeten nederig blijven en elk moment beseffen dat alles wat we kunnen en hebben door Zijn genade is.


In Romeinen 12:1 staat geschreven

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 

Ware aanbidders oprichten

John. 5:2-4