Het bloed van Jezus  vloeit  voor onze zonden, ziektes, zwaktes, tegen elke vloek en toverspreuk.


In 1 Joh 1: 7 staat geschreven:

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.


Romeinen 8:15-16:

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.


     We zijn geen slaven meer van de zonde!

 

Leven in het nieuw verbond

John. 5:2-4