Overal waar we gaan willen wij de evangelie brengen, door middel van muziek, zang, dans, het woord, hoe de Geest van God ons leid. Iedereen moet weten dat Jezus Christus Zijn leven voor hun gegeven heeft. En ook uit de dood opgestaan is.


In Mattheüs 10: 7-8 staat geschreven

Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Dat is wat God van ons vraagt.


In Johannes 3:16 staat ook geschreven :

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.


We zijn vrijgekocht door het bloed van het lam, die het nieuw verbond  heeft gemaakt voor ieder die Jezus aan neemt als zijn/haar Heer en meester. Mensen moeten weten dat ze met een schone lei mogen starten en de wet lopen  in overwinning naar het eeuwige leven.

 

  Evangeliseren/ het goede nieuw verspreiden

John. 5:2-4