Erediensten

De samenkomsten zijn open voor iedereen. Tijdens de diensten willen we onze dank aan God uiten en open staan voor wat Hij tot ons als gemeente te zeggen heeft. Tijdens de samenkomsten zal er dan ook ruimte zijn voor de werking van de Heilige Geest, door middel van Het Woord en voorbede.

De samenkomsten zijn opgebouwd uit drie onderdelen: de lofprijs en aanbidding, ook wel zangdienst genoemd, de prediking en de uitnodiging voor gebed.

Tijdens de zangdienst verhogen wij de Here God door gezamenlijk te zingen onder instrumentale begeleiding in het Nederlands, engels, Papiamentu en Spaans. Zodat we door 'lofzangen en liederen zingende, God dank brengen in onze harten' (Col 3:16) De lofprijs loopt over in aanbidding, waarin we God aanbidden in geest en in waarheid. Deze aanbidding gebeurt volgens de Bijbel in veelkleurigheid.

Het tweede onderdeel van de dienst is de prediking uit het Woord van God. We ervaren dat de waarheid van de Bijbel krachtig en levendig is en daarom opwekt tot bekering, bevrijding en genezing. Om gelijk gehoor te geven aan de roep van Gods Woord volgt na de prediking een uitnodiging.

Tijdens de uitnodiging wordt gelegenheid gegeven tot het nemen van een beslissing voor de Here Jezus Christus en gebed voor vergeving en reiniging van zonden door het kostbare Bloed van Jezus Christus. Naast deze uitnodiging is er altijd gelegenheid voor gebed. Onder handoplegging en/of oliezalving kan worden gebeden voor onder andere doop in de Heilige Geest, een lichamelijke nood, bevrijding van gebondenheid of geestelijke noden.

Elke zondag opnieuw zien we uit naar geweldige, gezegende diensten waarin Gods liefde en kracht centraal staat.

John. 5:2-4